Options jednakowe pliki muzyczne (1 dobry, 1 uszkodzony)