MobileOS.pl - Mobilna technologia w zasięgu ręki
Formularz COPPA
MobileOS.pl - Mobilna technologia w zasięgu ręki

Wydrukuj ten formularz, wypełnij go i wyślij faksem na podany poniżej numer lub pocztą pod poniższy adres.

Fax:
 
Adres korespondencyjny:
administracja@mobileos.pl

Informacje o koncie

Dane rodzica / opiekuna

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji. Rozumiem, że będą one mogły być zmienione po podaniu przeze mnie poprawnego hasła, a także że istnieje możliwość usunięcia mojego konta na żądanie.
Data: